Vilkår og betingelser

Ved booking eller reservasjon av våre aktiviteter har du godkjent gjeldende vilkår og betingelser.

Betalingsbetingelsar

 • Betaling gjerast med kort gjennom vårt bookingsystem
 • Betaling ved oppmøte skjer kun ved drop-in eller etter avtale (kontant/kort)
 • Faktura kun etter avtale (bedrifter/foretak)
 • Vi aksepterer følgjande kredittkort som minimum: Visa, Mastercard og American Express

 

Generelle betingelsar

 • Valldal Naturopplevingar AS tar forbehold om endringar eller kansellering av aktiviteten grunna forhold i elva eller værforhold – kunde blir ikkje belasta.
 • Valldal Naturopplevingar AS forbeholder seg retten til å nekte kunder deltagelse om ein ikkje oppfyller våre kravt til deltagelse – kunde blir belastet 100%.
 • Turen kan bli kansellert eller flytta dersom vi ikkje har nok gjestar til å gjennomføre aktiviteten – kunde blir ikkje belasta.

 

Avbestilling / Endring

 • Avbestilling er kostnadsfritt om det skjer seinest 2 veker før arrangementet.
 • Ved total avbestilling 1-2 veker før arrangementet, belastar vi 50% av bestillinga sinn totale verdi.
 • Ved total avbestilling mindre enn 1 veke før arrangementet, eller manglande oppmøte belastar vi 100% av bestillinga sinn totale verdi.
 • Mindre justeringar i antall deltakarar kan gjerast inntil 2 dagar før arrangementet.