Eigenerklæring og sikkerheitsreglar

Les våre sikkerheitsreglar og fyll ut egenerklæringsskjema før du skal delta på ein eller fleire av våre aktivitetar.

Rafting / Juving

Eigenerklæring Rafting / Juving

Uteguiden AS gjennomfører turane sine på ein trygg og forsvarleg måte med kvalifiserte og røynde guidar, og med det utstyret som aktiviteten krev.

Aktivitetane inneber ein viss risiko for uhell og skadar. Underteikna er på denne måten gjort merksam på at turen inkluderer ein viss risiko. Underteikna deltek på eige ansvar. Uteguiden kan ikkje bli halde ansvarleg for ulykker, tap av utstyr eller skader som følgje av at ein ikkje følgjer instruksar og føringar frå Uteguiden eller guidar.

Det blir tatt bilete på turen som kan nyttast til marknadsføring. Om ein ikkje ynskjer å bli tatt bilde av må dette gis beskjed om.

Sikkerheitsreglar – Rafting / Juving

 • Du plikter å følgje med under sikkerheitsopplæring.
 • Ver sikker på at du har forstått det som vert gått gjennom på sikkerheitsopplæringa.
 • Du plikter til ein kvar til å følgje guide/ane sine instruksjonar og beskjedar.
 • Spør om noko er uklart.
 • Aldersgrense for rafting er 15 år (i løpet av året)
 • Aldersgrense for familietur rafting er 10 år (i løpet av året)
 • Aldersgrense for juving er 13 år (i løpet av året)
 • Personar under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarleg for å delta.
 • Du må vere symjedyktig.
 • Maksimal vekt for deltakar: 140 kg.
 • Nyttar du medisinar eller har tidlegare skader som kan påverkast av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikkje anbefalt for personar med

 • Hjarte-/ lunge problem
 • Rygg-/ nakke problem
 • Andre fysiske utfordringar
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten.

Deltaking på aktivitetane er ikkje tillate for personar som er

 • Påverka av alkohol eller andre rusmiddel
 • Gravide
 • Utanfor alder/vekt/symjekrav.

Sikringsutstyr

 • Hjelm har stropp med klips under haken. Nokon hjelmar har stammemekanisme i bakhovudet.
  • Hjelm skal sitte på hovudet under heile aktiviteten.
  • Stropp under haken skal strammast slik den ikkje kan skli over haken.
  • Strammemekanisme skal strammast slik at hjelm sitt stramt.
  • Er du usikker på om hjelmen set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av hjelmen.
 • Redningsvest har fire klips og tre justeringsstropper på kvar side av vesten.
  • Vesten skal festast med alle klips, justeringsstropper strammast og vesten skal sete stramt under heile turen.
  • Dersom du tek av deg eller er usikker på om vesten set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av vesten.
 • Klatreselen har tre spenner – ein på hoftebeltet og ein i kvar lårløkke
  • Selen skal til ei kvar tid sete stramt.
  • Dersom du tek av deg eller er usikker på om selen set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av selen
 • Via-ferrata slynge – skal vere festa til sentralløkke i klatreselen til ei kvar tid.
  • Pass på at du til ei kvar tid er sikra med minimum 1 karabin i løypene som har sikringsvaier.
 • Våtdrakt og sko
  • Du får utdelt våtdrakt og sko av guide ved oppmøte. Dette plikter du nytte under aktiviteten.
  • Ønsker ein ekstra varme anbefala vi ullundertøy.
Kajakk

Eigenerklæring Kajakk

Uteguiden AS gjennomfører turane sine på ein trygg og forsvarleg måte med kvalifiserte og røynde guidar, og med det utstyret som aktiviteten krev.

Aktivitetane inneber ein viss risiko for uhell og skadar. Underteikna er på denne måten gjort merksam på at turen inkluderer ein viss risiko. Underteikna deltek på eige ansvar. Uteguiden kan ikkje bli halde ansvarleg for ulykker, tap av utstyr eller skader som følgje av at ein ikkje følgjer instruksar og føringar frå Uteguiden eller guidar.

Det blir tatt bilete på turen som kan nyttast til marknadsføring. Om ein ikkje ynskjer å bli tatt bilde av må dette gis beskjed om.

Sikkerheitsreglar – Kajakk  

 • Du plikter å følgje med under sikkerheitsopplæring.
 • Ver sikker på at du har forstått det som vert gått gjennom på sikkerheitsopplæringa.
 • Du plikter til ein kvar til å følgje guide/ane sine instruksjonar og beskjedar.
 • Spør om noko er uklart.
 • Aldersgrense for kajakk er 5 år (i løpet av året)
 • Personar under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarleg for å delta.
 • Du må vere symjedyktig.
 • Maksimal vekt for deltakar: 140 kg.
 • Nyttar du medisinar eller har tidlegare skader som kan påverkast av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikkje anbefalt for personar med

 • Hjerte-/ lunge problem
 • Rygg-/ nakke problem
 • Andre fysiske utfordringar
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten.

Deltaking på aktivitetane er ikkje tillate for personar som er

 • Påverka av alkohol eller andre rusmiddel
 • Utanfor alder/vekt/symjekrav.

Sikringsutstyr

 • Våtdrakt og sko
  • Du får utdelt våtdrakt av guide ved oppmøte. Dette plikter du nytte under aktiviteten. Ved varmt vær og høg temperatur i fjorden, kan vi la det vere valfritt.
  • Ønsker ein ekstra varme anbefala vi ullundertøy.
  • Vi har hanskar, padlejakke og sko til utlåns.
 • Redningsvest har fire klips og tre justeringsstropper på kvar side av vesten.
  • Vesten skal festast med alle klips, justeringsstropper strammast og vesten skal sete stramt under heile turen.
  • Dersom du tek av deg eller er usikker på om vesten set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av vesten.
 • Spruttrekk
  • Du plikter å gjere deg kjent med bruken av spruttrekket under sikkerheitsopplæringa.

 

Klatring

Eigenerklæring Klatring

Uteguiden AS gjennomfører turane sine på ein trygg og forsvarleg måte med kvalifiserte og røynde guidar, og med det utstyret som aktiviteten krev.

Aktivitetane inneber ein viss risiko for uhell og skadar. Underteikna er på denne måten gjort merksam på at turen inkluderer ein viss risiko. Underteikna deltek på eige ansvar. Uteguiden kan ikkje bli halde ansvarleg for ulykker, tap av utstyr eller skader som følgje av at ein ikkje følgjer instruksar og føringar frå Uteguiden eller guidar.

Det blir tatt bilete på turen som kan nyttast til marknadsføring. Om ein ikkje ynskjer å bli tatt bilde av må dette gis beskjed om.

Sikkerheitsreglar – Klatring  

 • Du plikter å følgje med under sikkerheitsopplæring.
 • Ver sikker på at du har forstått det som vert gått gjennom på sikkerheitsopplæringa.
 • Du plikter til ein kvar til å følgje guide/ane sine instruksjonar og beskjedar.
 • Spør om noko er uklart.
 • Aldersgrense for klatring er 7 år (i løpet av året)
 • Personar under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarleg for å delta.
 • Maksimal vekt for deltakar: 120 kg.
 • Nyttar du medisinar eller har tidlegare skader som kan påverkast av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikkje anbefalt for personar med

 • Hjerte-/ lunge problem
 • Rygg-/ nakke problem
 • Andre fysiske utfordringar
 • Gravide – vi kan tilpasse aktiviteten om vi får beskjed i forkant
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten.

Deltaking på aktivitetane er ikkje tillate for personar som er

 • Påverka av alkohol eller andre rusmiddel
 • Utanfor alder/vektkrav.
 • Grottetur – Har epilepsi.

Sikringsutstyr

 • Hjelm har stropp med klips under haken. Nokon hjelmar har stammemekanisme i bakhovudet.
  • Hjelm skal sitte på hovudet under heile aktiviteten.
  • Stropp under haken skal strammast slik den ikkje kan skli over haken.
  • Strammemekanisme skal strammast slik at hjelm sitt stramt.
  • Er du usikker på om hjelmen set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av hjelmen.
 • Klatreselen har tre spenner – ein på hoftebeltet og ein i kvar lårløkke
  • Selen skal til ei kvar tid sete stramt.
  • Dersom du tek av deg eller er usikker på om selen set riktig, ta umiddelbart kontakt med guide for kontroll av selen
 • Via-ferrata slynge – skal vere festa til sentralløkke i klatreselen til ei kvar tid.
  • Pass på at du til ei kvar tid er sikra med minimum 1 karabin i løypene som har sikringsvaier.
Fjelltur

Eigenerklæring Fjelltur

Uteguiden AS gjennomfører turane sine på ein trygg og forsvarleg måte med kvalifiserte og røynde guidar, og med det utstyret som aktiviteten krev.

Aktivitetane inneber ein viss risiko for uhell og skadar. Underteikna er på denne måten gjort merksam på at turen inkluderer ein viss risiko. Underteikna deltek på eige ansvar. Uteguiden kan ikkje bli halde ansvarleg for ulykker, tap av utstyr eller skader som følgje av at ein ikkje følgjer instruksar og føringar frå Uteguiden eller guidar.

Det blir tatt bilete på turen som kan nyttast til marknadsføring. Om ein ikkje ynskjer å bli tatt bilde av må dette gis beskjed om.

Sikkerheitsreglar – Fjelltur

 • Du plikter å følgje med under sikkerheitsgjennomgang.
 • Ver sikker på at du har forstått det som vert gått gjennom på sikkerheitsgjennomgang.
 • Du plikter til ein kvar til å følgje guide/ane sine instruksjonar og beskjedar.
 • Spør om noko er uklart.
 • Personar under 18 år skal ha godkjenning av foresatt/ansvarleg for å delta.
 • Nyttar du medisinar eller har tidlegare skader som kan påverkast av aktiviteten er du pliktig å opplyse om dette i forkant av aktiviteten.

Adgang til aktivitetane er ikkje anbefalt for personar med

 • Hjarte-/ lunge problem
 • Rygg-/ nakke problem
 • Andre fysiske utfordringar
 • Gravide (avhengig tur og svangerskap)
 • Er du usikker – ta kontakt med oss i forkant av aktiviteten.

Deltaking på aktivitetane er ikkje tillate for personar som er

 • Påverka av alkohol eller andre rusmiddel

Velg ein eller fleire av aktivitetene du skal delta på
RaftingJuvingKajakkKlatringFjelltur

Dersom du er ansvarlig for ei gruppe kan du fylle inn namn på alle deltakarar her for å bekrefte at dei har mottatt og godkjent eigenerklæringa.