Om Valldal Naturopplevingar

Valldal Naturopplevingar AS er et selskap som ble stiftet i februar 2016 av Erlend Hjelme og Erlend K. Ringstad. Valldal Naturopplevingar (ANS) ble opprinnelig startet i 1995 av Nils Jarle Hjelme og Stein Inge Rem men ble omdannet til AS og nye eiere tok over driften våren 2016.

Vi har fra starten av drevet med rafting og klatring, mens flere andre produkt har kommet til etterhvert. Først og fremst har det vært sommeraktiviteter på elv, fjord og i fjellet, men framtidsplanene nå er å utvikle til mer helårsaktivitet.

klovjan1
Erlend K. Ringstad, daglig leder

Forretningside

Selskapet sin forretningside er å tilby naturopplevinger og friluftsaktiviteter i samspill med lokal kultur og naturgitte ressurser. Formålet med selskapet er å tjene penger på å tilrettelegge og markedsføre et omfattende og flerfoldig naturopplevingsprodukt, basert på lokal kultur og naturgitte ressurser. Bærekraftig utvikling er en grunnpilar i vår drift og utvikling.

Ansatte

Erlend K. Ringstad er daglig leder og medeier i Valldal Naturopplevingar. Har en mastergrad i naturbasert reiseliv fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og en stor interesse i friluftsopplevelser hele året. Erlend møter du like gjerne som guide i alle aktiviteten vi tilbyr som på kontoret.

Erlend Hjelme er medeier i Valldal Naturopplevingar og var daglig leder fra 2012 til vår 2016. Driv nå Valldal Aktivtetspark. I løpet av sommeren møter du han gjerne i raftingflåten på travle dager.

Sommerstid er det ansatt 5-6 faste guider, norske og internasjonale, med bred erfaring og kompetanse.