Vilkår og betingelser

Ved booking eller reservasjon av våre aktiviteter har du godkjent gjeldende vilkår og betingelser.

Betalingsbetingelser

 • Betaling gjøres med kort gjennom vårt bookingsystem
 • Betaling ved oppmøte kun etter avtale (kontant/kort)
 • Faktura etter avtale (bedrifter/foretak)
 • Vi aksepterer følgende kredittkort: Visa, Mastercard og American Express

 

Generelle betingelser

 • Valldal Naturopplevingar tar forbehold om endringer eller kansellering av arrangement grunnet vannstand eller værforhold.
 • Turen kan bli kansellert eller flyttet dersom vi ikke har nok gjester til å gjennomføre aktiviteten.
 • Om turen blir kansellert av Valldal Naturopplevingar vil eventuelle forhåndsbetalte beløp bli refundert.

 

Avbestilling / Endring

 • Avbestilling er kostnadsfritt om det skjer senest 2 døgn før arrangementet.
 • Ved total avbestilling 1-2 døgn før arrangementet fakturerer vi 50% av bestillingens totale verdi.
 • Ved total avbestilling mindre enn 24 timer før arrangementet eller manglende oppmøte fakturerer vi 100% av bestillingens totale verdi.
 • Mindre justeringer i antall deltakere kan gjøres inntil 24 timer før arrangementet.